Produkujemy tradycyjny parkiet dębowy w grubościach 16 i 22 mm. Klepki posiadają tzw. własne pióro.

Parkiet sortujemy na cztery klas jakości. Pierwsze trzy klasy zostały ustalone na podstawie niemieckiej normy dotyczącej podłóg drewnianych: DIN-280.

Krótki opis klas jakości:

 • Natur – jednolity kolorystycznie, delikatny rysunek słojów pozbawiony sęków i bieli;
 • Rustikal – sęki i wyraźny rysunek słojów, zróżnicowany kolorystycznie, ale bez bieli;
 • Gestreift (z bielą) – charakterystyczny wzór tworzony przez pasma bieli, bez sęków;
 • Klasa III – parkiet niższej jakości – duże sęki i bardzo wyraźne zróżnicowanie kolorystyczne w tym biel.

Parkiet jesionowy ma 16 mm grubości.  Lista dostępnych wymiarów znajduje się w cenniku.

Parkiet sortujemy na dwie podstawowe klasy jakości.

Krótki opis klas jakości:

 • Natur – bez wad (sporadycznie małe sęki) przeplatające się jasne i ciemne pasma;
 • Rustikal – wyraźny rysunek słojów i większe sęki.

Klepki parkietu lamelowego nie mają wpustów i wypustów. Przy układaniu są tylko przyklejane do podłoża i nie łączą się ze sobą. Parkiet lamelowy sprzedajemy w postaci oddzielnych klepek tak jak zwykły parkiet, bądź jako płytki składające się z kilkunastu klepek ułożonych we wzór jodełki lub cegiełki (zdjęcia obok). Płytki powstają poprzez naklejenie klepek na elastyczną siatkę. Połączenie klepek w płytki umożliwia szybsze układanie podłogi.

Parkiet lamelowy jest sortowany jakościowo w taki sam sposób jak zwykły parkiet.

Bruk drewniany ma postać kwadratowych kostek o wymiarach 40 x 40 mm i grubości 22 mm. Pojedyncze kostki są sklejane za pomocą siatki termoplastycznej w płytkę 5 x 7 szt. Słoje drewna są ustawione prostopadle do podłoża. Ten rodzaj podłogi jest bardzo odporny na ścieranie.

Bruk drewniany produkujemy na zamówienie.

Parkiety sprzedajemy głównie dużym klientom. Większość sprzedaży trafia do klientów zagranicznych. W dużych ilościach produkujemy parkiet dębowy 16mm i lamparkiet dębowy. Około 60% produkcji stanowi klasa Natur.

W sprawie zakupów hurtowych prosimy o kontakt.

Dla klientów indywidualnych stworzyliśmy sklep internetowy. Sprzedajemy w nim parkiet naszej produkcji znajdujący się w magazynie. W sklepie widać aktualne stany magazynowe. Klient ma pewność, że zamówiony towar dotrze do niego w ciągu kilku dni. Nie trzeba czekać na wyprodukowanie go.

Klienci z Warszawy mogą zamówić parkiet. Cena netto jest ta sama. Można zaoszczędzić na VAT: wynosi 8%.

Szczegóły zakupu w sklepie internetowym są opisane na stronie: Jak kupować

Na zdjęciach obok widać jak dostarczamy parkiet do klienta indywidualnego.

Parkiety – warunki techniczne

Aktualizacja strony: 2.01.2013

1. Wilgotność drewna:

9% ± 2%

2. Wymiary parkietu:

 • grubość: 10 mm, 16 mm, 22 mm
 • szerokość: 42-70 mm
 • długość: 200-500 mm

3.1 Uwagi ogólne:

 • Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).
 • Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
 • Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.
 • Rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie.
 • Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
 • Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klasy Natur – parkiet dębowy i klasy Biały – parkiet jesionowy).
 • Wszystkie wady nie ujęte w punkcie 3.2. lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie parkietu.

Jakość deszczułek parkietowych – Parkiet dębowy

1. Parkiet dębowy – Natur
(według klasy ¡ – norma PN-EN 13226:2004)

 • Bez wad;
 • naturalna barwa drewna.

2. Parkiet dębowy – Rustikal
(według klasy r – norma PN-EN 13226:2004)

 • Sęki zdrowe, zrośnięte, do 10mm;
 • sęki częściowo zrośnięte, nadpsute do 5 mm, nie skupione;
 • bez bieli;
 • nienaturalne przebarwienia;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie do 15 mm długości;
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 5mm długości, przechodzące na płaszczyznę prawą, występujące sporadycznie;
 • dopuszczalny – promień rdzeniowy.

3. Parkiet dębowy – Gestreift
(według klasy r oraz o – norma PN-EN 13226:2004)

 • Biel do 50% górnej płaszczyzny;
 • Sęki zdrowe, jasne, nie kontrastujące z drewnem, do 5mm, występujące pojedynczo, sporadycznie;
 • zróżnicowana barwa drewna, naturalne przebarwienia;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1mm i długości do 20mm, występujące sporadycznie.

4. Parkiet dębowy – Klasa III
(według klasy o – norma PN-EN 13226:2004)

 • Biel bez ograniczeń;
 • przebarwienia;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie do 30mm długości;
 • pęknięcia czołowe do 10mm długości;
 • sęki zdrowe zrośnięte do 15mm, częściowo zrośnięte, nadpsute do 10mm, występujące pojedynczo;
 • otwory po szkodnikach małe występujące sporadycznie.

5. Parkiet dębowy – PZ – kategoria pozaklasowa
(według „klasy wolnej” – norma PN-EN 13226:2004)

 • Wszystkie cechy drewna dopuszczalne bez ograniczeń wielkości lub ilości, pozwalające na wykorzystanie nie mniej niż 70% materiału;
 • uzyskany materiał posiada odpowiednią wytrzymałość i odporność na zużycie posadzki;
 • dopuszczalne odstępstwa od wymiarów nominalnych do 10%;
 • Biel zdrowy – dopuszczalny;
 • Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute) – dopuszczalne;
 • Żółte zabarwienie – dopuszczalne;
 • Pęknięcia powierzchniowe – dopuszczalny;
 • Zakorki – dopuszczalne;
 • Ukośny przebieg włókien – dopuszczalny;
 • Rdzeń zdrowy – dopuszczalny;
 • Ślady po przekładkach – dopuszczalne;
 • Promienie rdzeniowe – dopuszczalne;
 • Biodegradacja – dopuszczalna.

Parkiet jesionowy

1. Parkiet jesionowy – Biały

 • Bez wad;
 • dopuszczalne nieznaczne ślady naturalnych przebarwień (wtrącenia mineralne w postaci linii)

2. Parkiet jesionowy – Natur
(według klasy ¡ – norma PN-EN 13226:2004)

 • zróżnicowana barwa drewna, naturalne przebarwienia;
 • sęki zdrowe do 5 mm;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1 mm i długości do 15 mm występujące sporadycznie;
 • dopuszczalne ślady po przekładkach.

3. Parkiet jesionowy – Rustikal
(według klasy r – norma PN-EN 13226:2004)

 • Sęki zdrowe do 15 mm;
 • sęki zepsute do 5 mm, nadpsute do 10 mm, nie skupione;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1 mm i długości do 20 mm występujące sporadycznie;
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 5 mm długości przechodzące na płaszczyznę prawą – występujące sporadycznie;
 • dopuszczalne ślady po przekładkach;
 • nienaturalne przebarwienia.

4. Parkiet jesionowy – Klasa III
(według klasy o – norma PN-EN 13226:2004)

 • przebarwienia;
 • sęki zdrowe do 20 mm;
 • sęki zepsute do 10 mm;
 • dopuszczalne ślady po przekładkach;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1 mm i długości do 30 mm;
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 10 mm długości przechodzące na płaszczyznę prawą – występujące sporadycznie;
 • otwory po szkodnikach małe, występujące sporadycznie.

5. Parkiet jesionowy – PZ – kategoria pozaklasowa
(według „klasy wolnej” – norma PN-EN 13226:2004)

 • Wszystkie cechy drewna dopuszczalne bez ograniczeń wielkości lub ilości, pozwalające na wykorzystanie nie mniej niż 70% materiału.

4. Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki – odchyłek wymiarów elementów:

 • grubość: ±0,2mm;
 • długość: ±0,5mm;
 • szerokość: ±0,2mm;
 • głębokość wpustu: +0,3mm  -0mm;
 • szerokość wypustu: +0mm  -0,3mm;
 • 0,1mm <= szerokość wpustu – grubość wypustu <= 0,4mm ;
 • płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;
 • płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości deszczułki;
 • boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm;
 • czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,2% szerokości deszczułki;
 • krzywizna poprzeczna 0,7% szerokości;
 • wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.

Sprawdź ofertę w mieście Warszawa.